Trondheim Sentralstasjon

Vi har utført følgende:

  • Asbestsanering

  • Rivningsarbeide

  • Betongsaging

  • Kjerneboring

  • Wiresaging