Gimse Skole C-Bygget

Vi har utført følgende:

  • Asbestsanering

  • Betongsaging

  • Kjerneboring

  • Pigging/meisling