Trondheim Katedral Skole

Vi har utført følgende:

  • Asbestsanering

  • Kjerneboring

  • Betongsaging

  • Wiresaging

  • Rivningsarbeide

  • Utvendig graving