Vi har utført følgende:

  • Asbestsanering

  • Rivningsarbeide

  • Kjerneboring

  • Betongsaging