Anleggspartner1 er din partner for alt av saneringsarbeid, som innfatter asbest, PCB, sopp og andre helsefarlige stoffer. Vi har alle nødvendige godkjenninger og kan utføre hele prosjektet for deg som kunde helt fra kartlegging og avfallsplaner til sanering, riving og bortkjøring av farlige stoffer.

 

Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som var tidligere brukt i byggmaterialer og kan bl.a. øke risikoen for kreft. Asbest er et meget farlig stoff, som må behandles med aller største forsiktighet og krever spesialkompetanse for kartlegging og sanering. Vi har alle godkjenninger og flere års erfaring i bransjen for å gjøre jobben trygt og effektivt.

 

PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en rekke produkter som skulle gjøre hverdagen enklere i velstandsøkningen etter første verdenskrig. Disse produktene, som omfattet selvkopierende papir, elektronisk utstyr, byggprodukter og annet, avga PCB til omgivelsene mens de var i bruk. Vi i Anleggspartner1 kan fjerne PCB-holdige produkter på en sikker og miljøvennlig måte.

 

Dårlig inneklima skyldes ofte fuktighet som kan gi grobunn for muggsopp. Muggsoppene produserer store mengder sporer som lett virvles opp i luft og kan inhaleres av mennesker. Dette kan i neste omgang gi helseplager som luftveisinfeksjoner, astma og allergi, men også mer diffuse symptomer som hodepine, tretthet og dårlig konsentrasjon. Muggsopp kan være usynlig og alle muggsoppene lukter heller ikke, så for å få kartlagt dette bruker vi Norsk Muggsopp & Bakteriekontroll.