Miljøkartlegging

Anleggspartner1 kan hjelpe deg med miljøkartlegging og avfallsplaner!

 

I forbindelse med nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall har det vært stort fokus på kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger. Anleggspartner1 har flere års erfaring og bred kompetanse innen miljøkartlegging. Byggematerialer undersøkes med hensyn på asbest, PCB, PAH og andre miljøfarlige stoffer.

 

Avfallsforskriften krever avfallsplaner for prosjekter på nybygg, påbygg, riving og renovering. Dette betyr at det skal foreligge avfallsplaner og saneringsbeskrivelse med kartlegging av miljøfarlige materialer.  Avfallsforskriften gjelder alle nybygg og påbygg prosjekter som overskrider 300 m² samt riving og renovering av bygninger som overskrider 100 m². Avfallsplaner kreves også for alle prosjekter innen bygging, riving og renovering som genererer mer enn 10 tonn bygg og riveavfall.